تبلیغات
خلوت من - روز میلاد, روز زن, روز مادر
روز میلاد, روز زن, روز مادر | ایام ,

                               

مادرم...

مادرم به من آموخت مهربان بودن را

مادرم به من آموخت صبور بودن را

*

مادرم به من آموخت شیر خوردن را, راه رفتن را.

به من آموخت سخن گفتن را, خندیدن را.

آموخت گریستن را...

مادرم به من آموخت چادر به سر کردن را.

به من آموخت نماز خواندن را

آموخت دعا کردن را.

مادرم به من آموخت دختر بودن را... پاک بودن را.

به من آموخت نجیب بودن را

آموخت حجاب گرفتن را.

مادرم به من آموخت زندگی کردن را

به من آموخت سختی دیدن و آسان گرفتن را

آموخت رنج کشیدن را...

*

مادرم به من آموخت آهسته اشک ریختن را

به من آموخت برای همسایه دعا کردن را

آموخت مقاومت کردن را

مادرم... به من آموخت

فاطمه بودن را...


نوشته شده توسط رضوان در چهارشنبه 13 تیر 1386 و ساعت 07:07 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ تلقین خداحافظی+ سربلند+ همه ی صداهایی که شنیده ام+ تحمل یک تهدید!+ بگذار سخت باشم+ گاهی دختر نیستم!+ برای آینه ای که ناگهان شکست+ خرید و فروش در روز ژوژمان!+ من حسود شده ام!+ اس ام اس ها حرف می زنند!+ عکاسی در نمایشگاه قرآن+ شب تقدیر+ ماهی گلی تنها+ جنگی که بود, جنگی که هست...+ یادآوری یک روز

صفحات: